Централноизмивни системи

Clenebrite

Алкален слабо пенлив почистващ препарат за ЦИС с ниска точка на замръзване

• Подходящ за автоматично дозиране и контрол на проводимостта

• Високоефективно и икономично почистващо действие

• Лесно отстранява следи от ръжда, алуминий и етикети при измиване на бутилките

• Не позволява наслояване на варовикови отлагания

• Предотвратява запушването на дюзите

• Лесен за употреба

Опаковка:

27 /270 / 1200 кг

Diverspray

Слабо пенлив алкален препарат за ЦИС

• Доставя високоефективно и икономично почистване

• Съвместим с другите почистващи ЦИС продукти в ХВП

• Подходящ за автоматично дозиране и контрол чрез проводимост, осигурявайки точното необходимо количество на продукта и повтаряемост на почистващите резултати

• Слабо пенлив и подходящ за употреба в ЦИС приложения при условия на високо налягане и турболенция

Опаковка:

30 / 300 / 1200 кг

DivoCIP

Хлоросъдържащ алкален почистващ препарат за силни замърсявания

• Високоефективен при отстраняване на протеинови и органични замърсявания

• Лесно се изплаква, осигурява минимален разход на вода

Опаковка:

24 / 240 кг