Централноизмивни системи

Super Dilac

Силен киселинен почистващ препарат за ЦИС за отстраняване на котлен камък

• Ефективно отстранява неорганични варовикови отлагания

• Може да се използва за пасивация на нови инсталации от неръждаема стомана в ЦИС и измиване на бутилки

• Подходящ за автоматично дозиране и контрол чрез проводимостта, осигуряващи постоянно постъпване на препарата

Опаковка:

26 / 260 / 1200 кг

Bruspray Acid

Специален киселинен почистващ препарат за ЦИС

• Бързо почистващо действие

• Ръждопреобразувател

• Лесен за изплакване

• Не се пени

• Широк спектър на действие

Опаковка:

27 / 270 /1200 кг

 

Pascal

Силен киселинен слабо пенлив препарат за отстраняване на варовикови отлагания

• Високоефективен при отстраняването на неорганични наслагвания, подобрява оперативната ефективност

• Може да бъде използван за пасивация на нови ЦИС и бутилкомиячни инсталации от неръждаема стомана

• Намалява количеството на азотните оксиди при работа и съхранение на продукта и подобрява безопасността на оператора

• Подходящ за автоматично дозиране и контрол чрез проводимостта, което гарантира последователна доставка на продукта

Опаковка:

26 / 260 / 1200 кг

Acidplus

Киселинен почистващ препарат за отстраняване на силни варовикови замърсявания в ЦИС

• Лесно разтваря неорганичните утайки и разрушава органичните замърсявания

• Може да бъде използван едновременно в комбинация с дезинфектанта Divosan Forte

• Подходящ за ЦИС измиване при условия на високо налягане и турболенция

• Високоефективен за киселинно измиване на топлообменници, сепаратори и UHT съоръжения.

Опаковка:

26 / 260 / 1200 кг