Централноизмивни системи

Divosan Forte

Дезинфектант на база 15% стабилизирана пероцетна киселина за употреба в хранително-вкусовата промошленост

• Ефективен дезинфектант срещу всички видове микроорганизми, включително бактерии, дрожди, гъбички, спори и вируси

• Специално разработен като краен дезинфектант за използване в автоматизирани ЦИС системи

• Не се пени и не се нуждае от изплакване

Опаковка:

23 / 230 / 1100 кг

Divosan Hypochlorite

Краен дезинфектант на база хипохлорит за употреба в хранително-вкусовата промишленост

• Много икономичен краен дезинфектант за приложение в хранително-вкусовата промишленост

• Широк спектър на приложение

• Мощно оксидиращо действие

• Отстранява петната и дезодорира

• Не се пени и лесно се изплаква

• Ефективен както в мека, така и в твърда вода

Опаковка:

24 / 240 / 1100 кг